Informujemy, że Donkiz korzysta z własnych plików cookies w celu utrzymania aktywnych sesji użytkownika oraz poprawy jakości naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, rozumiemy, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. Po więcej informacji >>
  Home > Pracownik Administracyjny > Motywacyjny > 

System Motywacyjny W Policji

1 - 20 z 76 ofert pracy
posortowane wg : Znaczenie - Data
 

Starszy inspektor

Szczecin - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Naliczanie uposażeń i innych należności przysługujących policjantom, sporządzanie list płac w celu wypłaty świadczeń wynikających ze stosunku służbowego Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych należności dla pracowników cywilnych w oparciu o wykazy przepracowanych godzin, rozkazy personalne i wnioski w celu...
22-11-2017 - szczeciniak.pl zapisz
 

Starszy referent

Krapkowice - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach ul. Sądowa 25 47-300 Krapkowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Organizacja i koordynacja całokształtu pracy sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach Prowadzenie ewidencji spraw i dokumentacji skierowanej do załatwienia przez Komendanta oraz podległych funkcjonariuszy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji Prowadzenie rejestrów dzienników korespondencyjnych i podawczych Wydawanie...
19-11-2017 - opolak.pl zapisz
 

Inspektor

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności operatora w systemie IntraDok, w tym ewidencjonowanie dokumentów wpływających i wychodzących; przyjmowanie i ekspediowanie dokumentacji wytworzonej w wydziale, także przy użyciu poczty elektronicznej, ewidencjonowanie czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników wydziału, prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz dokonywanie...
16-11-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Starszy referent

Ruda Śląska - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej 41 - 709 Ruda Śląska ul. Gen. Hallera 9 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej z komórek i jednostek organizacyjnych Policji i innych instytucji oraz wydawanie dokumentów, a także przygotowanie korespondencji do wysyłki. Odręczne lub komputerowe ewidencjonowanie pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z zespołu. Opracowywanie planu...
10-11-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Specjalista - Janów Lubelski

Janów Lubelski
Ogłoszenie nr: 139065 Data ukazania się ogłoszenia: 08 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw Zespołu Ochrony Osób i Mienia Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Janów Lubelski Janów...
08-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy referent

Szczecin - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawdzanie, rejestrowanie i usuwanie danych w Systemie Niejawnym Policji na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. zachodniopomorskiego Obsługa zleceń kierowanych przez komórki organizacyjne i jednostki Policji województwa zachodniopomorskiego w systemie KCIK Przeprowadzanie na polecenie Komendy Głównej...
16-11-2017 - szczeciniak.pl zapisz
 

Starszy referent

Strzelce Opolskie - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji ul.Piłsudskiego 3 47-100 Strzelce Op. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizacja i koordynacja całokształtu pracy sekretariatu przyjmowanie do rozliczenia akt i dokumentów ostatecznie załatwionych oraz archiwizowanie tych dokumentów bieżące, praktyczne informowanie kierownictwa wydziału o zasadach pracy kancelaryjno-biurowej z zakresu obiegu dokumentacji, rejestrowania, walifikowania i przechowywania dokumentacji,...
15-11-2017 - opolak.pl zapisz
 

Starszy specjalista

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie prac pracowników wykonujących zadania związane z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczaniem inwestycji i remontów, planowanie zadań inwestycyjnych oraz remontowych w tym przygotowywanie propozycji planów rocznych i wieloletnich oraz bieżąca weryfikacja realizacji zadań w sposób optymalny, udział w przygotowywaniu...
16-11-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Inspektor - Janów Lubelski

Janów Lubelski - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139054 Data ukazania się ogłoszenia: 08 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce...
08-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy specjalista

Tarnobrzeg - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 2, 39-400 Tarnobrzeg Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • administracja policyjnych sieci i systemów informatycznych, • administracja stanowisk Opracowywania Dokumentów Niejawnych, • administracja systemów rejestracji rozmów audio i monitoringu wizyjnego, • wykonywanie instalacji i re-instalacji oprogramowania. • wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw sprzętu i urządzeń informatycznych, •...
09-11-2017 - opolak.pl zapisz
 

Starszy inspektor

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności wynajmującego związanych z zawieraniem umów najmu, użyczenia, dzierżawy oraz porozumień dot. nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie KWP w Krakowie, w tym m.in. samodzielne opracowywanie projektów umów i porozumień, przygotowywanie wymaganych wystąpień do Wojewody i...
12-11-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Podreferendarz - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138369 Data ukazania się ogłoszenia: 16 listopada 2011 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Zespole Obsługi Kierownictwa Gabinetu Komendanta Głównego Policji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i obsługa pod względem organizacyjno-recepcyjnym spotkań kierownictwa Komendy Głównej Policji z interesantami i gośćmi (w...
16-11-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Bydgoszcz

Bydgoszcz - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138423 Data ukazania się ogłoszenia: 19 listopada 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw postępowań w sprawach cudzoziemców w Wydziale Postępowań Administracyjnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp. 7 85-090 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie...
21-11-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy informatyk - Sieradz

Sieradz
Ogłoszenie nr: 138264 Data ukazania się ogłoszenia: 11 listopada 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy informatyk do spraw informatyki w Zespole do Spraw Łączności i Informatyki Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Sieradz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 98-200 Sieradz woj. łódzkie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami resortowymi gromadzenia, przekazywania i udostępniania informacji o zgromadzonych danych w...
14-11-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Gorzów Wlkp.

Gorzów - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138088 Data ukazania się ogłoszenia: 05 listopada 2011 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw planowania operacyjnego Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie projektów i utrzymywanie w stałej aktualności aktów normatywno – prawnych Wojewody w zakresie planowania operacyjnego i...
14-11-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137917 Data ukazania się ogłoszenia: 29 października 2011 r. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Wydziale dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie obsługi kancelaryjnej w wydziale, poprzez przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i przesyłanie dokumentów, prowadzenie rejestrów wszczętych spraw i dochodzeń (również w...
08-11-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista - Białystok

Białystok
Ogłoszenie nr: 137506 Data ukazania się ogłoszenia: 12 października 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Zespole Operacji Policyjnych Sztabu Policji KWP w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Białystok Białystok Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Monitorowanie mierników wynikających ze Strategii Policji określanej przez KGP oraz Strategii KWP w Białymstoku, opracowywanie zestawień...
12-10-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Olsztyn

Olsztyn - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137389 Data ukazania się ogłoszenia: 06 października 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw budżetu w Sekcji Budżetu w Wydziale Finansów Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Olsztyn KWP w Olsztynie ul.Partyzantów 6/8 10-959 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa elektroniczna rozliczeń z bankami w systemie Video – Tel rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych naliczanie i sporządzanie list należności z tytułu zwrotu...
06-10-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Bydgoszcz

Bydgoszcz
Ogłoszenie nr: 137521 Data ukazania się ogłoszenia: 12 października 2011 r. Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi stanowiska kierowania Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 4f 85-171 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie...
12-10-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Kraków

Kraków - Zarzdzenia - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137253 Data ukazania się ogłoszenia: 03 października 2011 r. Komenda Miejska Policji w Krakowie Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi telefonu alarmowego w Sztabie Policji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Kraków Sztab Policji KMP w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 31-137 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych z numeru alarmowego wprowadzanie przyjętych zgłoszeń...
03-10-2011 - praca.org zapisz
1 2 3 4 Następna »   
system motywacyjny w policji
  Powiadomienie mailową dla tego wyszukiwania lub    Kanał RSS do wyszukiwania lub    Wyślij do znajomego
Otrzymuj oferty drogą mailową na adres :
system motywacyjny w policji

Mój adres email :
Błąd: nieprawidłowy adres email
W każdej chwili możesz to powiadomienie anulować
Email od znajomego :
Błąd: nieprawidłowy adres email
Twoja wiadomość :
 
 Nieruchomości  Praca  Samochod  Motocykl  Różne