Informujemy, że Donkiz korzysta z własnych plików cookies w celu utrzymania aktywnych sesji użytkownika oraz poprawy jakości naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, rozumiemy, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. Po więcej informacji >>
 

Home

1 - 20 z 42 ofert pracy
posortowane wg : Znaczenie - Data
 

Specjalista ds. administrowania siecią teleinformatyczną MSZ

Warszawa - Dowiadczenie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1. Nadzór nad pracą i dostępnością sieci teleinformatycznej w Centrali MSZ. Konfiguracja i monitorowanie aktywnych urządzeń w sieci resortu. Współpraca z administratorami serwerów oraz rozwiązywanie złożonych problemów technicznych. Świadczenie w II linii wsparcia pracy dla użytkowników sieci w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznych MSZ. 2. Nadzór nad pracą i dostępnością sieci teleinformatycznej dla placówek zagranicznych podłączonych łączami WAN do Centrali MSZ w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci...
04-07-2017 - lento.pl zapisz
 

Główny specjalista - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139111 Data ukazania się ogłoszenia: 12 grudnia 2011 r. Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Oddziale Informatycznych Systemów Dedykowanych Departamentu Informatyki i Telekomunikacji W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa...
13-12-2011 - praca.org zapisz
 

Główny specjalista - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138849 Data ukazania się ogłoszenia: 01 grudnia 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Przetwarzania Danych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Departament...
01-12-2011 - praca.org zapisz
 

Główny specjalista - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138802 Data ukazania się ogłoszenia: 30 listopada 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Przetwarzania Danych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Departament...
30-11-2011 - praca.org zapisz
 

Podreferendarz - Warszawa

Warszawa
Ogłoszenie nr: 138661 Data ukazania się ogłoszenia: 24 listopada 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Wydziale Analizy Systemowej i Narzędzi Wsparcia IT ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul.: Żurawia 4a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w odbiorze jakościowym oprogramowania Krajowego Systemu...
24-11-2011 - praca.org zapisz
 

Główny specjalista - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138518 Data ukazania się ogłoszenia: 19 listopada 2011 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw kierowania projektami teleinformatycznymi w Biurze Informatyki i Telekomunikacji Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. Szucha 23 00-580 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rekomendowanie dyrektorowi Biura strategii prowadzenia projektu oraz przygotowywanie, modyfikowanie i...
21-11-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista - Warszawa

Warszawa
Ogłoszenie nr: 137993 Data ukazania się ogłoszenia: 04 listopada 2011 r. Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie i gromadzenie informacji, dotyczących publicznych projektów teleinformatycznych, realizowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra,...
08-11-2011 - praca.org zapisz
 

Główny specjalista - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137693 Data ukazania się ogłoszenia: 20 października 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Systemów Sądowych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Czerniakowska 100, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań analitycznych i projektowych obejmujących rozwój i modernizację Systemu Informatycznego Wspierającego Procesy Merytoryczne (SIWPM) w sądach, przygotowywanie...
20-10-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy ekspert - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137497 Data ukazania się ogłoszenia: 11 października 2011 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy ekspert do spraw analizy i projektowania systemów zarządzania informacją w Biurze Informatyki i Telekomunikacji Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. Szucha 23 00-580 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie, projektowanie oraz rozwijanie systemów oraz aplikacji do zarządzania informacją,...
11-10-2011 - praca.org zapisz
 

Podreferendarz - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137539 Data ukazania się ogłoszenia: 13 października 2011 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz do spraw administrowania siecią oraz systemów bezpieczeństwa w Wydziale Informatyki i Łączności Biura Administracyjno-Finansowego Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5 02-106 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pełnienie nadzoru nad bezpieczeństwem sieci...
13-10-2011 - praca.org zapisz
 

Referendarz - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137343 Data ukazania się ogłoszenia: 05 października 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw eksploatacji systemów teleinformatycznych w Wydziale Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego w Departamencie Informatyki Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współpraca z dostawcami usług i oprogramowania, w tym nadzorowanie terminowości i poprawności realizacji...
05-10-2011 - praca.org zapisz
 

Główny specjalista - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137341 Data ukazania się ogłoszenia: 05 października 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw projektowania wymagań dla systemów teleinformatycznych w Wydziale Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego w Departamencie Informatyki Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: projektowanie, inicjowanie i prowadzenie działań związanych z modyfikacją i rozwojem...
05-10-2011 - praca.org zapisz
 

Główny specjalista - Warszawa

Warszawa
Ogłoszenie nr: 137177 Data ukazania się ogłoszenia: 01 października 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Przetwarzania Danych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych ul. Czerniakowska 100, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad bieżącą eksploatacją Systemu Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym w szczególności kontrolowanie...
03-10-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy specjalista - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137089 Data ukazania się ogłoszenia: 26 września 2011 r. Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista Oddziału Informatycznych Systemów Dedykowanych Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Informatyki i Telekomunikacji Al. Niepodległości ... Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań budowy i doskonalenia systemów informatycznego...
26-09-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy ekspert - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 136477 Data ukazania się ogłoszenia: 31 sierpnia 2011 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy ekspert do spraw zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w Biurze Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. Szucha 23 00-580 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Identyfikacja, ocena oraz monitorowanie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa IT systemów...
01-09-2011 - praca.org zapisz
 

Główny specjalista - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 136178 Data ukazania się ogłoszenia: 12 sierpnia 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Przetwarzania Danych Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Czerniakowska 100 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą Zespołu Administracji Systemem SAP w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości zadań realizowanych przez Zespół, udział w projektowaniu oraz koordynowanie...
12-08-2011 - praca.org zapisz
 

Główny specjalista - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 136170 Data ukazania się ogłoszenia: 12 sierpnia 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Przetwarzania Danych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Czerniakowska 100, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad bieżącą eksploatacją Systemu Informatycznego Resortu, w szczególności kontrolowanie logów systemów, narzędzi i aplikacji systemu pod kątem występowania błędów, a w...
12-08-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista - Warszawa

Warszawa
Ogłoszenie nr: 135613 Data ukazania się ogłoszenia: 15 lipca 2011 r. Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa zgłoszeń użytkowników zgodnie z zaleceniami przełożonego i obowiązującymi procedurami pracy, wsparcie systemów IT w MSP, obsługa serwisowa sprzętu teleinformatycznego MSP, rejestracja wykonywanych czynności zgodnie z zaleceniami przełożonego i możliwościami...
15-07-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 135615 Data ukazania się ogłoszenia: 15 lipca 2011 r. Ministerstwo Gospodarki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw ds. administrowania systemem CEIDG w Wydziale Obsługi Technicznej CEIDG w Departamencie Gospodarki Elektronicznej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administrowanie systemem teleinformatycznym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),...
15-07-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista - Warszawa

Warszawa
Ogłoszenie nr: 135430 Data ukazania się ogłoszenia: 11 lipca 2011 r. Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie i gromadzenie informacji, dotyczących publicznych projektów teleinformatycznych, realizowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra,...
11-07-2011 - praca.org zapisz
1 2 3 Następna »   
oferty pracy it ministerstwo
  Powiadomienie mailową dla tego wyszukiwania lub    Kanał RSS do wyszukiwania lub    Wyślij do znajomego
Otrzymuj oferty drogą mailową na adres :
oferty pracy it ministerstwo

Mój adres email :
Błąd: nieprawidłowy adres email
W każdej chwili możesz to powiadomienie anulować
Email od znajomego :
Błąd: nieprawidłowy adres email
Twoja wiadomość :
 
 Nieruchomości  Praca  Samochod  Motocykl  Różne