Informujemy, że Donkiz korzysta z własnych plików cookies w celu utrzymania aktywnych sesji użytkownika oraz poprawy jakości naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, rozumiemy, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. Po więcej informacji >>
  Home > Pracownik Administracyjny > List Motywacyjny Do Wku Referent > 

List Motywacyjny Do Pracy Cywilnej W Policji

1 - 20 z 563 ofert pracy
posortowane wg : Znaczenie - Data
 

Starszy inspektor

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Kraków, ul. Basztowa 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie archiwum akt cudzoziemców, przygotowywanie dokumentacji do przekazania do Archiwum Zakładowego Zakładanie akt osobowych cudzoziemców, przygotowywanie projektów pism do Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podejmowanie czynności prowadzących do wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wsparcia stanowisk do spraw legalizacji pobytu cudzoziemców Sporządzanie...
22-11-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Starszy inspektor

Szczecin - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Naliczanie uposażeń i innych należności przysługujących policjantom, sporządzanie list płac w celu wypłaty świadczeń wynikających ze stosunku służbowego Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych należności dla pracowników cywilnych w oparciu o wykazy przepracowanych godzin, rozkazy personalne i wnioski w celu...
22-11-2017 - szczeciniak.pl zapisz
 

Starszy asystent laboratoryjny

Bydgoszcz - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy asystent laboratoryjny Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 85-090 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie badań z zakresu klasycznych badań dokumentów dokonywanie analizy porównawczej rękopisów autoryzowanie opinii kryminalistycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami ustalanie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie analizy tekstu ocenianie zakresu badań i materiałów do badań prowadzenie...
22-11-2017 - bydgoszczak.pl zapisz
 

Starszy referent

Krapkowice - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach ul. Sądowa 25 47-300 Krapkowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Organizacja i koordynacja całokształtu pracy sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach Prowadzenie ewidencji spraw i dokumentacji skierowanej do załatwienia przez Komendanta oraz podległych funkcjonariuszy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji Prowadzenie rejestrów dzienników korespondencyjnych i podawczych Wydawanie...
19-11-2017 - opolak.pl zapisz
 

Starszy referent

Ruda Śląska - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej 41 - 709 Ruda Śląska ul. Gen. Hallera 9 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej z komórek i jednostek organizacyjnych Policji i innych instytucji oraz wydawanie dokumentów, a także przygotowanie korespondencji do wysyłki. Odręczne lub komputerowe ewidencjonowanie pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z zespołu. Opracowywanie planu...
10-11-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Inspektor - Wrocław

Wrocław
Ogłoszenie nr: 139346 Data ukazania się ogłoszenia: 20 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw budżetu i analiz w Wydziale Finansów W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 0.5 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław Komenda Wojewódzka Policji we...
27-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy referent

Szczecin - Zarzdzenia - Dowiadczenie
Komenda Miejska Policji w Szczecinie Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji ul. Kaszubska 35 70-227 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych dokumentacji niejawnej. Gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizacja dziennika przepisów Sporządzanie spisów akt dokumentacji niejawnej w celu przekazania do archiwum. Warunki pracy Praca...
12-11-2017 - szczeciniak.pl zapisz
 

Asystent laboratoryjny

Bydgoszcz - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: asystent laboratoryjny Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 85-090 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności certyfikowanego specjalisty policyjnego laboratorium kryminalistycznego w specjalności badania chemiczne przygotowywanie do badań środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów mikrośladów, włókien, wyrobów lakierniczych, płynów ropopochodnych, materiałów wybuchowych i wyrobów...
22-11-2017 - bydgoszczak.pl zapisz
 

Starszy referent

Strzelce Opolskie - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji ul.Piłsudskiego 3 47-100 Strzelce Op. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizacja i koordynacja całokształtu pracy sekretariatu przyjmowanie do rozliczenia akt i dokumentów ostatecznie załatwionych oraz archiwizowanie tych dokumentów bieżące, praktyczne informowanie kierownictwa wydziału o zasadach pracy kancelaryjno-biurowej z zakresu obiegu dokumentacji, rejestrowania, walifikowania i przechowywania dokumentacji,...
15-11-2017 - opolak.pl zapisz
 

Starszy inspektor - Łódź

Łódź - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139338 Data ukazania się ogłoszenia: 19 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw kryminalistyki z zakresu badań biologicznych - kandydat na eksperta w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Łodzi W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa...
27-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy inspektor

Bydgoszcz - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 85-090 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: terminowe sporządzanie listy do wypłaty oraz wydruków potrąceń i weryfikowanie ich pod względem zgodności z kartoteką uposażeń realizowanie decyzji administracyjnych tj. rozkazów personalnych i postanowień aktualizujących wysokość uposażeń dokonywanie potrąceń z uposażenia zgodnie z tytułami wykonawczymi, decyzjami organów i...
22-11-2017 - bydgoszczak.pl zapisz
 

Specjalista - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139349 Data ukazania się ogłoszenia: 17 grudnia 2011 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Zespole Wsparcia Biura Finansów W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 Zakres zadań wykonywanych na...
27-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy referent

Bydgoszcz - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 4F 85-171 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadzanie i przetwarzanie informacji o wydarzeniach, osobach i rzeczach w policyjnych systemach informatycznych w celu gromadzenia danych i udzielania odpowiedzi na zapytania patroli oraz właściwego kierowania sił policyjnych na miejsce zdarzeń, prowadzenie ewidencji telegramów przychodzących i wychodzących z jednostki oraz bieżącą obsługę...
17-11-2017 - bydgoszczak.pl zapisz
 

Inspektor - Sochaczew

Sochaczew - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139367 Data ukazania się ogłoszenia: 20 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw kadr i szkolenia w Zespole Kadr i Szkolenia W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Sochaczew Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie...
27-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor

Bydgoszcz - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 85-090 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie not księgowych oraz obciążeniowych za naprawy pojazdów w stacji obsługi kontrolowanie i archiwizowanie dokumentacji magazynowej sporządzanie kosztorysów napraw powypadkowych nadzorowanie nad konserwacją, naprawą i dokumentacją dozorową urządzeń podległych jednostek Policji rozliczanie materiałów pędnych i smarów zużytych na...
14-11-2017 - bydgoszczak.pl zapisz
 

Starszy specjalista - Szczecin

Szczecin
Ogłoszenie nr: 139336 Data ukazania się ogłoszenia: 19 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw nadzoru budowlanego w branży sanitarnej w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1...
19-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy inspektor

Bydgoszcz - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 85-090 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozliczanie i uzgadnianie stanów wyciągów bankowych wydatków budżetowych rozliczanie dochodów budżetu państwa sporządzanie sprawozdania z wykonania planów dochodów budżetowych z wymaganymi załącznikami ewidencjonowanie danych dotyczących pogotowia kasowego Komend Powiatowych/Miejskich Policji rozliczanie i sporządzanie not...
10-11-2017 - bydgoszczak.pl zapisz
 

Inspektor - Radom

Radom - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139311 Data ukazania się ogłoszenia: 16 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o...
16-12-2011 - praca.org zapisz
 

Referent - Kłobuck

Kłobuck - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139325 Data ukazania się ogłoszenia: 16 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Wydziale Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba...
16-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy inspektor - Radom

Radom
Ogłoszenie nr: 139303 Data ukazania się ogłoszenia: 16 grudnia 2011 r. Komenda Miejska Policji w Radomiu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Zespole Prezydilanym Wydziału Wspomagającego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1...
16-12-2011 - praca.org zapisz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna »   
list motywacyjny do pracy cywilnej w policji
  Powiadomienie mailową dla tego wyszukiwania lub    Kanał RSS do wyszukiwania lub    Wyślij do znajomego
Otrzymuj oferty drogą mailową na adres :
list motywacyjny do pracy cywilnej w policji

Mój adres email :
Błąd: nieprawidłowy adres email
W każdej chwili możesz to powiadomienie anulować
Email od znajomego :
Błąd: nieprawidłowy adres email
Twoja wiadomość :
 
 Nieruchomości  Praca  Samochod  Motocykl  Różne