Informujemy, że Donkiz korzysta z własnych plików cookies w celu utrzymania aktywnych sesji użytkownika oraz poprawy jakości naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, rozumiemy, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. Po więcej informacji >>
 

Home

1 - 20 z 52 ofert pracy
posortowane wg : Znaczenie - Data
 

Kierownik kancelarii tajnej

Brzeg - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik kancelarii tajnej Komenda Powiatowa Policji w Brzegu ul. Robotnicza 10 49-300 Brzeg Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie, koordynowanie i planowanie zadań pracy kancelarii tajnej, przyjmowanie i rejestrowanie dok. niejawnych w dziennikach ewidencji oraz przygotowanie dok. do wysłania, sprawowanie nadzoru nad właściwym oznaczeniem i ewidencjonowaniem dok. niejawnych, prowadzenie rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami, dziennika przepisów niejawnych oraz sprawowanie nadzoru...
22-07-2017 - opolak.pl zapisz
 

Starszy inspektor

Szczecin - Zarzdzenia - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługuje program „Homebanking” - przekazuje droga elektroniczną przelewy bankowe, prowadzi rejestr nie podjętych należności, wystawia dowody ich wypłaty, bieżąco analizuje i likwiduje salda, wykonuje czynności związane z realizacją rachunków za prace wykonywane przez osoby fizyczne w ramach umów zleceń, przygotowuje w formie...
20-07-2017 - szczeciniak.pl zapisz
 

Starszy inspektor

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności wynajmującego związanych z zawieraniem umów najmu, użyczenia, dzierżawy oraz porozumień dot. nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie KWP w Krakowie, w tym m.in. samodzielne opracowywanie projektów umów i porozumień, przygotowywanie wymaganych wystąpień do Wojewody i...
22-07-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Inspektor - Wrocław

Wrocław
Ogłoszenie nr: 139346 Data ukazania się ogłoszenia: 20 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw budżetu i analiz w Wydziale Finansów W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 0.5 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław Komenda Wojewódzka Policji we...
27-12-2011 - praca.org zapisz
 

Asystent

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: asystent ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie i ocenianie dokumentów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w celu ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego ustalanie prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i korespondencji wydawanych w imieniu organu emerytalnego wprowadzanie, przetwarzanie i aktualizowanie danych w...
22-07-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Referent - Kłobuck

Kłobuck - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139325 Data ukazania się ogłoszenia: 16 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Wydziale Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba...
16-12-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie i nadzór w zakresie: eksploatacji, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i odgromowych oraz alarmowych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, analizowanie, przedkładanie propozycji nowych rozwiązań, opiniowanie projektowych rozwiązań technicznych w zakresie remontów, modernizacji, rozbudowy...
22-07-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Inspektor - Poddębice

Poddębice - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139322 Data ukazania się ogłoszenia: 16 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw kadr i szkolenia w Zespole ds. Kadr, Szkolenia i Kontroli W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba...
16-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor

Wadowice - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Lwowska 13, 34-100 Wadowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zarządzanie i administracja siecią i urządzeniami łączności w rejonie działania KPP Wadowice. Instalowanie , przeglądy sprzętu łączności przewodowej i bezprzewodowej w rejonie KPP Wadowice . Instalowanie i konfigurowanie urządzeń techniki operacyjnej , będącej na stanie KPP Wadowice. Konserwacja i naprawa sprzętu łączności przewodowej i radiowej w rejonie działania KPP w Wadowicach. Kontrola i...
14-07-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Starszy referent - Gorzów Wlkp.

Gorzów - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139091 Data ukazania się ogłoszenia: 15 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim Lubuski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Komunikacji Społecznej W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba...
15-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy referent - Radom

Radom - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139171 Data ukazania się ogłoszenia: 13 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Wywiadu Kryminalnego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5...
13-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Gdańsk

Gdańsk - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139023 Data ukazania się ogłoszenia: 07 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw mieszkaniowych w Wydziale Gospodarki Materiałowo-Technicznej W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . Wymiar etatu: 0.5 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk Komenda Wojewódzka Policji...
07-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Inowrocław

Inowrocław - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138994 Data ukazania się ogłoszenia: 07 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw - wprowadzanie danych do komputerowej bazy policyjnej oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w Zespole Łączności i Informatyki Wydziału Ogólnego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . ogłoszenie...
07-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Janów Lubelski

Janów Lubelski - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139054 Data ukazania się ogłoszenia: 08 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce...
08-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Kwidzyn

Kwidzyn - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139022 Data ukazania się ogłoszenia: 07 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-organizacyjnej w Zespole do spraw Prezydialnych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1...
07-12-2011 - praca.org zapisz
 

Referent - Limanowa

Limanowa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139033 Data ukazania się ogłoszenia: 07 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Limanowej Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw BHP i ppoż. Wydziale Wspomagającym W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Limanowa Komenda Powiatowa Policji w Limanowej Zakres zadań...
07-12-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista - Międzyrzecz

Międzyrzecz
Ogłoszenie nr: 138847 Data ukazania się ogłoszenia: 01 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw Łączności i Informatyki W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Międzyrzecz Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu ul....
01-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Pabianice

Pabianice
Ogłoszenie nr: 138773 Data ukazania się ogłoszenia: 29 listopada 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw socjalnych i profilatyki w Zespole Kadr i Szkolenia W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba...
29-11-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy inspektor - Słupsk

Słupsk - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138312 Data ukazania się ogłoszenia: 15 listopada 2011 r. Komenda Miejska Policji w Słupsku Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw ewidencji środków trwałych i wyposażenia jednostki w Zespole Gospodarki Materiałowo-Technicznej Wydziału Wspomagającego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Słupsk Komenda Miejska Policji w Słupsku Al. 3-go Maja 1 76-200 Słupsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie i...
15-11-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista - Rzeszów

Rzeszów - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138014 Data ukazania się ogłoszenia: 04 listopada 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów ul. Dąbrowskiego 30 35-036 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rejestracja dokumentacji wpływającej, wychodzącej i pozostającej w KWP prowadzenie urządzeń ewidencyjnych...
08-11-2011 - praca.org zapisz
1 2 3 Następna »   
list motywacyjny do policji biurowa
  Powiadomienie mailową dla tego wyszukiwania lub    Kanał RSS do wyszukiwania lub    Wyślij do znajomego
Otrzymuj oferty drogą mailową na adres :
list motywacyjny do policji biurowa

Mój adres email :
Błąd: nieprawidłowy adres email
W każdej chwili możesz to powiadomienie anulować
Email od znajomego :
Błąd: nieprawidłowy adres email
Twoja wiadomość :
 
 Nieruchomości  Praca  Samochod  Motocykl  Różne