Informujemy, że Donkiz korzysta z własnych plików cookies w celu utrzymania aktywnych sesji użytkownika oraz poprawy jakości naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, rozumiemy, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. Po więcej informacji >>
 

Home

1 - 20 z 57 ofert pracy
posortowane wg : Znaczenie - Data
 

Starszy referent

Szczecin - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zamawianie zatwierdzonego przez kierownictwo wydziału asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu sporządzonym przez st. mistrza SO1 zgodnie z obowiązującymi umowami oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych Kontrolowanie dokumentów finansowych między innymi pod względem zgodności cen z kwotami wyszczególnionymi w formularzach...
17-01-2018 - szczeciniak.pl zapisz
 

Starszy referent

Kędzierzyn-koźle - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji ul. Wojska Polskiego 18 47-220 Kędzierzyn-Koźle Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa kancelaryjna Wydziału Ruchu Drogowego, przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji zwykłej oraz poczty specjalnej, dokonywanie podziału i ewidencjonowanie odebranej korespondencji z poczty zwykłej i specjalnej, przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji dokumentów jawnych, prowadzenie rozliczeń pobranych bloczków mandatowych i...
19-01-2018 - opolak.pl zapisz
 

Inspektor

Tychy - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Miejska Policji w Tychach Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Miejska Policji w Tychach ul. Aleja Bielska 46 43-100 Tychy Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątkowych bedących w użytkowaniu jednostki oraz zlecanie bieżącego usuwania awarii, dokonywanie porównania ewidencji ilościowej składników majatkowych w prowadzonej ewidencji ze stanami wynikajacymi z arkuszy spisów z natury wprowadzanie do systemu SWOP użytkownika końcowego powierzonego mienia oraz dokonywanie zmian...
14-01-2018 - katowiczak.pl zapisz
 

Referent

Tarnów - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Miejska Policji w Tarnowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Komenda Miejska Policji w Tarnowie ul. Traugutta 4 33-101 Tarnów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie wykazów nałożonych mandatów karnych w celu przesłania ich elektronicznie do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, prowadzenie ewidencji szczegółowej mandatów karnych w celu wydawania i pobierania bloczków mandatowych od poszczególnych funkcjonariuszy jednostki, sporządzanie specyfikacji wykorzystanych bloczków mandatowych celem rozliczenia z Izbą Skarbową w Krakowie,...
29-12-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Inspektor - Wrocław

Wrocław
Ogłoszenie nr: 139346 Data ukazania się ogłoszenia: 20 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw budżetu i analiz w Wydziale Finansów W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 0.5 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław Komenda Wojewódzka Policji we...
27-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor

Szczecin - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zamawianie zatwierdzonego asortymentu zgodnie z obowiązującymi umowami oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych Kontrola dokumentów finansowych między innymi pod względem zgodności cen z kwotami wyszczególnionymi w formularzach kalkulacji cenowej, terminów płatności Przygotowywanie, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,...
04-01-2018 - szczeciniak.pl zapisz
 

Starszy referent

Orzesze - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie ul. Rymera 1 43-190 Mikołów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do komisariatu oraz jej wydawanie w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w komisariacie. Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu komendantowi oraz rozdzielanie jej po dokonaniu dekretacji Odręczne lub komputerowe ewidencjonowanie pism, dokumentów i...
13-01-2018 - katowiczak.pl zapisz
 

Starszy specjalista

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Miejska Policji w Krakowie Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Miejska Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 31-137 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przewodniczenie pracom komisji ustalajacych przyczyny oraz okoliczności wypadków funkcjonariuszy KMP w Krakowie, Koordynowanie pracy Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy KMP w Krakowie, Planowanie oraz opracowywanie programów szkoleń w dziedzinie bhp, Opracowywanie programów kontroli, kontrolowanie warunków służby/pracy oraz zasad...
23-12-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Referent - Kłobuck

Kłobuck - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139325 Data ukazania się ogłoszenia: 16 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Wydziale Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba...
16-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy referent

Szczecin - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zamawianie zatwierdzonego przez kierownictwo wydziału asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu sporządzonym przez st. mistrza SO1 zgodnie z obowiązującymi umowami oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych Kontrolowanie dokumentów finansowych między innymi pod względem zgodności cen z kwotami wyszczególnionymi w formularzach...
04-01-2018 - szczeciniak.pl zapisz
 

Inspektor

Stanowisko - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu ul. Turystyczna 1a 43-155 Bieruń Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie okresowych przeglądów, dokonywanie oceny stanu technicznego oraz konserwacja i dokonywanie niezbędnych napraw sprzętu informatycznego użytkowanego w jednostce, nadzorowanie i zarządzanie stanowiskami komputerowymi poprzez instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i programów, usuwanie złośliwego oprogramowania i zabezpieczania...
06-01-2018 - katowiczak.pl zapisz
 

Inspektor - Poddębice

Poddębice - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139322 Data ukazania się ogłoszenia: 16 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw kadr i szkolenia w Zespole ds. Kadr, Szkolenia i Kontroli W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba...
16-12-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista

Szczecin - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem funduszy pomocowych, Unii Europejskiej oraz innych źródeł pozabudżetowych Poszukiwanie źródeł dofinansowania dla zadań realizowanych przez Policję garnizonu zachodniopomorskiego Koordynacja zawieranego partnerstwa międzynarodowego w ramach realizowanych...
23-12-2017 - szczeciniak.pl zapisz
 

Starszy referent - Gorzów Wlkp.

Gorzów - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139091 Data ukazania się ogłoszenia: 15 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim Lubuski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Komunikacji Społecznej W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba...
15-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy inspektor

Sławno - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor ul. Gdańska 2 76-100 Sławno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności kancelaryjno biurowej w zakresie obsługi kadrowej policjantów i pracowników Policji związanej z przebiegiem służby i pracy, rozpoznawanie potrzeb, planowanie, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego: sporzadzanie zapotrzebowania na szkolenia zawodowe i z zakresu doskonalenia zawodowego, sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych pracowników Policji, prowadzenie...
24-12-2017 - szczeciniak.pl zapisz
 

Starszy referent - Radom

Radom - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139171 Data ukazania się ogłoszenia: 13 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Wywiadu Kryminalnego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5...
13-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Gdańsk

Gdańsk - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139023 Data ukazania się ogłoszenia: 07 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw mieszkaniowych w Wydziale Gospodarki Materiałowo-Technicznej W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . Wymiar etatu: 0.5 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk Komenda Wojewódzka Policji...
07-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Inowrocław

Inowrocław - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138994 Data ukazania się ogłoszenia: 07 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw - wprowadzanie danych do komputerowej bazy policyjnej oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w Zespole Łączności i Informatyki Wydziału Ogólnego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . ogłoszenie...
07-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Janów Lubelski

Janów Lubelski - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139054 Data ukazania się ogłoszenia: 08 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce...
08-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Kwidzyn

Kwidzyn - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139022 Data ukazania się ogłoszenia: 07 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-organizacyjnej w Zespole do spraw Prezydialnych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1...
07-12-2011 - praca.org zapisz
1 2 3 Następna »   
list motywacyjny do policji biurowa
  Powiadomienie mailową dla tego wyszukiwania lub    Kanał RSS do wyszukiwania lub    Wyślij do znajomego
Otrzymuj oferty drogą mailową na adres :
list motywacyjny do policji biurowa

Mój adres email :
Błąd: nieprawidłowy adres email
W każdej chwili możesz to powiadomienie anulować
Email od znajomego :
Błąd: nieprawidłowy adres email
Twoja wiadomość :
 
 Nieruchomości  Praca  Samochod  Motocykl  Różne