Informujemy, że Donkiz korzysta z własnych plików cookies w celu utrzymania aktywnych sesji użytkownika oraz poprawy jakości naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, rozumiemy, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. Po więcej informacji >>
 

Home

1 - 20 z 248 ofert pracy
posortowane wg : Znaczenie - Data
 

Specjalista

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista GDDKiA Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 31-542 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie monitoringu rzeczowego oraz finansowego realizowanych zadań inwestycyjnych, współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczeń inwestycji, udział w procesie aktualizacji i zatwierdzania harmonogramów wykonania robót dla zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Oddział, monitorowanie...
20-01-2018 - krakusik.pl zapisz
 

Specjalista

Szczecin - Nieokrelony - Dowiadczenie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Al. Boh. Warszawy 33 70-340 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw z zakresu: nadzoru uczestników przygotowania i realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowego i finansowego, postępu prac oraz prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zgodności z warunkami umowy, Branie udziału w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do...
10-01-2018 - szczeciniak.pl zapisz
 

Inspektor

Brzeg - Nieokrelony - Dowiadczenie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor GDDKiA Oddział w Opolu Ul. Niedziałkowskiego 6 45-085 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg, udział w prowadzeniu spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchni drogi, urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej, opracowywanie projektów dokumentów dotyczących zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz...
05-01-2018 - opolak.pl zapisz
 

Inspektor - Nisko

Nisko
Ogłoszenie nr: 139207 Data ukazania się ogłoszenia: 14 grudnia 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw ewidencji dróg w Rejonie w Nisku Oddziału w Rzeszowie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1...
14-12-2011 - praca.org zapisz
 

Kierownik projektu

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik projektu Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 31-542 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie projektem i nadzorowanie realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich; współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania dokumentacji technicznych i przetargowych dla przyszłych zadań związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich; w zakresie przygotowywania wymaganych wniosków o...
20-01-2018 - krakusik.pl zapisz
 

Specjalista

Szczecin - Nieokrelony - Dowiadczenie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Al. Boh. Warszawy 33 70-340 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz monitorowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, branie udziału w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia...
05-01-2018 - szczeciniak.pl zapisz
 

Terenowy inspektor mostowy - Ełk

Ełk
Ogłoszenie nr: 139129 Data ukazania się ogłoszenia: 10 grudnia 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: terenowy inspektor mostowy w Rejonie Ełk w Oddziale GDDKiA w Olsztynie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Ełk Zakres zadań wykonywanych na...
14-12-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 31-542 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz monitorowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń; doradztwo...
05-01-2018 - krakusik.pl zapisz
 

Starszy specjalista - Wrocław

Wrocław
Ogłoszenie nr: 139210 Data ukazania się ogłoszenia: 14 grudnia 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw ochrony pasa drogowego w Wydziale ds. uzgodnień Oddziału we Wrocławiu W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby...
14-12-2011 - praca.org zapisz
 

Drogomistrz

Tarnów - Nieokrelony - Dowiadczenie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 31-542 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrole dróg pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrole pasa drogowego pod kątem jego ochrony, kompletowanie danych o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych, kontrole robót utrzymaniowych i zgłaszanie uwagi w zakresie tych kontroli przełożonemu, kontrole robót zleconych w drodze przetargów,...
05-01-2018 - krakusik.pl zapisz
 

Inspektor - Warszawa

Warszawa
Ogłoszenie nr: 139232 Data ukazania się ogłoszenia: 14 grudnia 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale Finansowym Biura Ekonomiczno – Finansowego Centrali GDDKiA W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań...
14-12-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista - Lubliniec

Lubliniec
Ogłoszenie nr: 139007 Data ukazania się ogłoszenia: 07 grudnia 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw utrzymania dróg w Rejonie w Lublińcu Oddziału w Katowicach W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Lubliniec Zakres zadań...
07-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy technik - Katowice

Katowice
Ogłoszenie nr: 139083 Data ukazania się ogłoszenia: 09 grudnia 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy technik w Wydziale Dróg Oddziału w Katowicach W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Katowice Katowice, teren działania Oddziału GDDKiA w...
09-12-2011 - praca.org zapisz
Pytania związane : list motywacyjny gddkia
 

Inspektor - Koszalin

Koszalin
Ogłoszenie nr: 138965 Data ukazania się ogłoszenia: 06 grudnia 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw ewidencji dróg w Rejonie w Koszalinie Oddziału w Szczecinie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Koszalin Zakres zadań...
06-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Koszalin

Koszalin - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138966 Data ukazania się ogłoszenia: 06 grudnia 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw finansowo – kadrowych w Rejonie w Koszalinie Oddziału w Szczecinie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Koszalin Zakres zadań...
06-12-2011 - praca.org zapisz
 

Asystent inspektora nadzoru - Białystok

Białystok
Ogłoszenie nr: 138836 Data ukazania się ogłoszenia: 01 grudnia 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent inspektora nadzoru w Wydziale Realizacji Inwestycji Oddziału w Białymstoku. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Białystok Białystok,...
01-12-2011 - praca.org zapisz
 

Drogomistrz - Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl
Ogłoszenie nr: 138801 Data ukazania się ogłoszenia: 30 listopada 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: drogomistrz w Rejonie w Nowym Tomyślu Oddziału w Poznaniu W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk...
30-11-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Warszawa

Warszawa
Ogłoszenie nr: 138587 Data ukazania się ogłoszenia: 23 listopada 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw nabywania i gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Nieruchomości Oddziału w Warszawie ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań w procesie nabywania nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji w...
23-11-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138593 Data ukazania się ogłoszenia: 23 listopada 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw geodezji w Wydziale Nieruchomości Oddziału w Warszawie Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zlecanie, kontrolowanie, odbieranie i rozliczanie robót geodezyjnych realizowanych przez podmioty zewnętrzne, dokonywanie regulacji stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych pod pasy drogowe, przygotowywanie i...
23-11-2011 - praca.org zapisz
 

Kierownik rejonu - Gdańsk

Gdańsk - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138604 Data ukazania się ogłoszenia: 23 listopada 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: kierownik rejonu w Gdańsku w Oddziale w Gdańsku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą Rejonu w tym prowadzenie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, utrzymania obiektów inżynierskich oraz zapewnienia prawidłowego stanu technicznego podległej sieci drogowej, zarządzanie podległą siecią dróg w celu zapewnienia:...
23-11-2011 - praca.org zapisz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna »   
generalna dyrekcja drog krajowych i autostrad
  Powiadomienie mailową dla tego wyszukiwania lub    Kanał RSS do wyszukiwania lub    Wyślij do znajomego
Otrzymuj oferty drogą mailową na adres :
generalna dyrekcja drog krajowych i autostrad

Mój adres email :
Błąd: nieprawidłowy adres email
W każdej chwili możesz to powiadomienie anulować
Email od znajomego :
Błąd: nieprawidłowy adres email
Twoja wiadomość :
 
 Nieruchomości  Praca  Samochod  Motocykl  Różne