Informujemy, że Donkiz korzysta z własnych plików cookies w celu utrzymania aktywnych sesji użytkownika oraz poprawy jakości naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, rozumiemy, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. Po więcej informacji >>
  Home > Psycholog > Policji > 

System Motywacyjny W Policji

1 - 20 z 72 ofert pracy
posortowane wg : Znaczenie - Data
 

Naczelnik wydziału

Miechów - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału Komenda Powiatowa Policji ul. Bolesława Prusa 3 32-200 Miechów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kierowanie pracą pracowników Wydziału Wspomagającego realizujących zadania wspomagające działalność jednostki w zakresie kadrowo – szkoleniowym, prezydialnym, finansowym, transportowym, w zakresie łączności i informatyki, gospodarki materiałowo – technicznej, Określenie zakresu zadań podległej komórki organizacyjnej, sporządzanie opisów stanowisk pracy...
21-04-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Inspektor wojewódzki

Katowice - Nieokrelony - Dowiadczenie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy w celu przygotowania postanowień i projektów decyzji. Bezpośrednia obsługa klientów Urzędu w celu przyjęcia składanych przez nich wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt...
21-04-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Specjalista - Janów Lubelski

Janów Lubelski
Ogłoszenie nr: 139065 Data ukazania się ogłoszenia: 08 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw Zespołu Ochrony Osób i Mienia Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Janów Lubelski Janów...
08-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor

Zakopane - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem ul. Jagiellońska 32 34-500 Zakopane Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń Organizowanie...
19-04-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Inspektor - Janów Lubelski

Janów Lubelski - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139054 Data ukazania się ogłoszenia: 08 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce...
08-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Krakowie 31-263 Kraków ul. Łokietka 205 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Konserwowanie, naprawianie i instalowanie sprzętu informatycznego Prowadzenie ewidencji sprzętu informatyki Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i podległych Komisariatów Prowadzenie szkoleń pracowników i policjantów obsługujących systemy informatyczne policyjne i pozapolicyjne Sprawowanie nadzoru nad obsługą systemów informatycznych m.in. KSIP, REGON,...
13-04-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Podreferendarz - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138369 Data ukazania się ogłoszenia: 16 listopada 2011 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Zespole Obsługi Kierownictwa Gabinetu Komendanta Głównego Policji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i obsługa pod względem organizacyjno-recepcyjnym spotkań kierownictwa Komendy Głównej Policji z interesantami i gośćmi (w...
16-11-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Miejska Policji w Krakowie Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Miejska Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 31-137 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Aktualizowanie i koordynowanie danych kadrowych w systemie informatycznym "Kadra" Koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów kadrowych do aktualizacji bazy danych "Kadra" Sporządzanie comiesięcznych "Meldunków o stanie kadr Policji" oraz innych okresowych i doraźnych sprawozdań z zakresu stanów osobowych i etatowych Wprowadzanie i...
13-04-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Inspektor - Bydgoszcz

Bydgoszcz - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138423 Data ukazania się ogłoszenia: 19 listopada 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw postępowań w sprawach cudzoziemców w Wydziale Postępowań Administracyjnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp. 7 85-090 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie...
21-11-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy informatyk - Sieradz

Sieradz
Ogłoszenie nr: 138264 Data ukazania się ogłoszenia: 11 listopada 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy informatyk do spraw informatyki w Zespole do Spraw Łączności i Informatyki Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Sieradz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 98-200 Sieradz woj. łódzkie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami resortowymi gromadzenia, przekazywania i udostępniania informacji o zgromadzonych danych w...
14-11-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Gorzów Wlkp.

Gorzów - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138088 Data ukazania się ogłoszenia: 05 listopada 2011 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw planowania operacyjnego Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie projektów i utrzymywanie w stałej aktualności aktów normatywno – prawnych Wojewody w zakresie planowania operacyjnego i...
14-11-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137917 Data ukazania się ogłoszenia: 29 października 2011 r. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Wydziale dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie obsługi kancelaryjnej w wydziale, poprzez przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i przesyłanie dokumentów, prowadzenie rejestrów wszczętych spraw i dochodzeń (również w...
08-11-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista - Białystok

Białystok
Ogłoszenie nr: 137506 Data ukazania się ogłoszenia: 12 października 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Zespole Operacji Policyjnych Sztabu Policji KWP w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Białystok Białystok Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Monitorowanie mierników wynikających ze Strategii Policji określanej przez KGP oraz Strategii KWP w Białymstoku, opracowywanie zestawień...
12-10-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Olsztyn

Olsztyn - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137389 Data ukazania się ogłoszenia: 06 października 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw budżetu w Sekcji Budżetu w Wydziale Finansów Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Olsztyn KWP w Olsztynie ul.Partyzantów 6/8 10-959 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa elektroniczna rozliczeń z bankami w systemie Video – Tel rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych naliczanie i sporządzanie list należności z tytułu zwrotu...
06-10-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Bydgoszcz

Bydgoszcz
Ogłoszenie nr: 137521 Data ukazania się ogłoszenia: 12 października 2011 r. Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi stanowiska kierowania Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 4f 85-171 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie...
12-10-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Kraków

Kraków - Zarzdzenia - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137253 Data ukazania się ogłoszenia: 03 października 2011 r. Komenda Miejska Policji w Krakowie Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi telefonu alarmowego w Sztabie Policji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Kraków Sztab Policji KMP w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 31-137 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych z numeru alarmowego wprowadzanie przyjętych zgłoszeń...
03-10-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista - Łódź

Łódź - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 136802 Data ukazania się ogłoszenia: 15 września 2011 r. Komenda Miejska Policji w Łodzi Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw dokonywania sprawdzeń w policyjnych o pozapolicyjnych bazach danych w Wydziale Informatyki ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Łódź ul. Sienkiewicza 28/30 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych dla potrzeb funkcjonariuszy...
15-09-2011 - praca.org zapisz
 

Księgowy - Katowice

Katowice - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 136671 Data ukazania się ogłoszenia: 07 września 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Wydziale Finansów ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Katowice Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Wydział Finansów ul. Lompy 19 40-038 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dekretowanie operacji na dowodach źródłowych wydatków budżetowych w celu poprawnej...
08-09-2011 - praca.org zapisz
Pytania związane : list motywacyjny kwp katowice
 

Specjalista - Otwock

Otwock - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 136693 Data ukazania się ogłoszenia: 08 września 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Otwocku Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw łączności i informatyki w Wydziale Wspomagającym KPP Otwock Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Otwock Komenda Powiatowa Policji 05-400 Otwock ul. Pułaskiego 7 A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administrowanie systemami i sieciami teleinformatycznymi funkcjonującymi w Komendzie Powiatowej Policji, realizacja procesów technologicznych utrzymywanych systemów...
08-09-2011 - praca.org zapisz
 

Referent - Olsztyn

Olsztyn - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 136597 Data ukazania się ogłoszenia: 02 września 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Laboratorium Kryminalistycznym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Olsztyn Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie ul. Partyzantów 6/8 10-959 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie oraz rejestracja korespondencji wpływającej do LK przyjmowanie i...
02-09-2011 - praca.org zapisz
1 2 3 4 Następna »   
system motywacyjny w policji
  Powiadomienie mailową dla tego wyszukiwania lub    Kanał RSS do wyszukiwania lub    Wyślij do znajomego
Otrzymuj oferty drogą mailową na adres :
system motywacyjny w policji

Mój adres email :
Błąd: nieprawidłowy adres email
W każdej chwili możesz to powiadomienie anulować
Email od znajomego :
Błąd: nieprawidłowy adres email
Twoja wiadomość :
 
 Nieruchomości  Praca  Samochod  Motocykl  Różne