Informujemy, że Donkiz korzysta z własnych plików cookies w celu utrzymania aktywnych sesji użytkownika oraz poprawy jakości naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, rozumiemy, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. Po więcej informacji >>
  Home > Cv Pracownik Banku > List Motywacyjny Kierownik Banku > 

System Motywacyjny W Policji

1 - 20 z 79 ofert pracy
posortowane wg : Znaczenie - Data
 

Inspektor

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie dokumentów wpływających i wychodzących (w tym przedkładanie do dekretacji i podpisu Naczelnika), przygotowywanie korespondencji do ekspedycji, odbieranie i przekazywanie korespondencji (w tym za pomocą łączności telefaksowej), obsługa poczty w aplikacjach MS Outlook oraz IntraDok, prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów,...
23-03-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Specjalista

Szczecin - Nieokrelony - Dowiadczenie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecinie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bieżąca kontrola obszaru objętego działaniem RIS pod względem sytuacji żeglugowej, hydrologicznej i meteorologicznej oraz bieżąca aktualizacja serwisu hydro-meteorologicznego Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, udział w tworzeniu nowych oraz modyfikacji istniejących systemów monitorowania ruchu wodnego i przekazywanie...
21-03-2017 - szczeciniak.pl zapisz
 

Specjalista

Kędzierzyn-koźle - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Powiatowa Policji ul. Wojska Polskiego 18 47-220 Kędzierzyn-Koźle Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozliczanie podróży służbowych i delegacji szkolnych celem ich wypłaty, obsługa kasowa KPP, opracowanie dokumentów w zakresie wydatków związanych ze sporządzeniem opinii biegłych rzeczoznawców i tłumaczy pod względem formalno-rachunkowym, naliczanie wynagrodzeń biegłych tłumaczy, obliczanie podatku dochodowego od ww. wynagrodzeń, wystawianie tytułów...
21-03-2017 - opolak.pl zapisz
 

Starszy referent

Mikołów - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie ul. Rymera 1 43-190 Mikołów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rejestrowanie i modyfikowanie informacji w policyjnych systemach informatycznych w celu rzetelnego gromadzenia danych. Dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i poza policyjnych systemach informatycznych w celu dostarczania aktualnych danych. Przetwarzanie przy wykorzystaniu dostępnych funkcji programu danych poprzez dokonywanie różnego rodzaju analiz,...
20-03-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Specjalista - Janów Lubelski

Janów Lubelski
Ogłoszenie nr: 139065 Data ukazania się ogłoszenia: 08 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw Zespołu Ochrony Osób i Mienia Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Janów Lubelski Janów...
08-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy referent

Tarnów - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej - akt osobowych, operacyjnych, administracyjnych, przygotowywanie i brakowanie materiałów niearchiwalnych kat. ,,B" i ,,BE" po upływie terminu ich przechowywania, ewidencjonowanie i porządkowanie materiałów zgodnie z zasadami archiwistyki oraz prowadzenie kartotek ewidencyjnych w...
21-03-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Inspektor

Ruda Śląska - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Mijska Policji w Rudzie Śląskiej 41 - 709 Ruda Śląska ul. Gen. Hallera 9 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawdzanie i rejestrowanie danych z kart MRD 5 i wyroków sądowych w policyjnym systemie KSIP. Przetwarzanie przy wykorzystaniu dostępnych funkcji programu danych poprzez dokonywanie różnego rodzaju analiz, zestawień, porównań. Dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych. Prowadzenie czynności...
14-03-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Inspektor - Janów Lubelski

Janów Lubelski - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139054 Data ukazania się ogłoszenia: 08 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce...
08-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy referent

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydania, cofnięcia licencji pracownika ochrony lub zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony, przygotowywanie w oparciu o zgromadzone w postępowaniu dowody projektów decyzji administracyjnych, przygotowywanie dokumentacji mającej na celu umożliwienie przeprowadzenia...
22-03-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Inspektor wojewódzki

Katowice - Nieokrelony - Dowiadczenie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy w celu przygotowania postanowień i projektów decyzji. Bezpośrednia obsługa klientów Urzędu w celu przyjęcia składanych przez nich wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt...
17-03-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Podreferendarz - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138369 Data ukazania się ogłoszenia: 16 listopada 2011 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Zespole Obsługi Kierownictwa Gabinetu Komendanta Głównego Policji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i obsługa pod względem organizacyjno-recepcyjnym spotkań kierownictwa Komendy Głównej Policji z interesantami i gośćmi (w...
16-11-2011 - praca.org zapisz
 

Referent

Kraków - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: naliczanie, w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy, zawarte umowy o pracę i rozkazy personalne miesięcznych wynagrodzeń i zasiłków chorobowych dla pracowników cywilnych oraz uposażeń funkcjonariuszy, prowadzenie kartotek wynagrodzeń/uposażeń pracowników cywilnych i funkcjonariuszy oraz kart zasiłkowych w sposób czytelny i przejrzysty,...
16-03-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Starszy asystent

Katowice - Nieokrelony - Dowiadczenie
Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy asystent ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie i ocenianie dokumentów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w celu ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego ustalanie prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i korespondencji wydawanych w imieniu organu emerytalnego wprowadzanie, przetwarzanie i aktualizowanie...
18-03-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Inspektor - Bydgoszcz

Bydgoszcz - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138423 Data ukazania się ogłoszenia: 19 listopada 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw postępowań w sprawach cudzoziemców w Wydziale Postępowań Administracyjnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp. 7 85-090 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie...
21-11-2011 - praca.org zapisz
 

Asystent

Katowice - Nieokrelony - Dowiadczenie
Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: asystent ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie i ocenianie dokumentów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w celu ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego ustalanie prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i korespondencji wydawanych w imieniu organu emerytalnego wprowadzanie, przetwarzanie i aktualizowanie danych w...
18-03-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Starszy informatyk - Sieradz

Sieradz
Ogłoszenie nr: 138264 Data ukazania się ogłoszenia: 11 listopada 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy informatyk do spraw informatyki w Zespole do Spraw Łączności i Informatyki Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Sieradz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 98-200 Sieradz woj. łódzkie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami resortowymi gromadzenia, przekazywania i udostępniania informacji o zgromadzonych danych w...
14-11-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy referent

Orły - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Miejska Policji w Żorach Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Żorach ul. Wodzisławska 3 44-240 Żory Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie stałej obserwacji terenu objętego systemem monitorowania, w celu ujawnienia wszelkich przestępstw i wykroczeń. Współpracowanie z dyżurnym jednostki, w celu bieżącego informowania go o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mających wpływ na poziom ładu i porządku w mieście. Prowadzenie książek raportów oraz rejestrów ujawnionych przestępstw i...
11-03-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Inspektor - Gorzów Wlkp.

Gorzów - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138088 Data ukazania się ogłoszenia: 05 listopada 2011 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw planowania operacyjnego Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie projektów i utrzymywanie w stałej aktualności aktów normatywno – prawnych Wojewody w zakresie planowania operacyjnego i...
14-11-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137917 Data ukazania się ogłoszenia: 29 października 2011 r. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Wydziale dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie obsługi kancelaryjnej w wydziale, poprzez przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i przesyłanie dokumentów, prowadzenie rejestrów wszczętych spraw i dochodzeń (również w...
08-11-2011 - praca.org zapisz
 

Specjalista - Białystok

Białystok
Ogłoszenie nr: 137506 Data ukazania się ogłoszenia: 12 października 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Zespole Operacji Policyjnych Sztabu Policji KWP w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Białystok Białystok Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Monitorowanie mierników wynikających ze Strategii Policji określanej przez KGP oraz Strategii KWP w Białymstoku, opracowywanie zestawień...
12-10-2011 - praca.org zapisz
1 2 3 4 Następna »   
system motywacyjny w policji
  Powiadomienie mailową dla tego wyszukiwania lub    Kanał RSS do wyszukiwania lub    Wyślij do znajomego
Otrzymuj oferty drogą mailową na adres :
system motywacyjny w policji

Mój adres email :
Błąd: nieprawidłowy adres email
W każdej chwili możesz to powiadomienie anulować
Email od znajomego :
Błąd: nieprawidłowy adres email
Twoja wiadomość :
 
 Nieruchomości  Praca  Samochod  Motocykl  Różne