Informujemy, że Donkiz korzysta z własnych plików cookies w celu utrzymania aktywnych sesji użytkownika oraz poprawy jakości naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, rozumiemy, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. Po więcej informacji >>
  Home > Psycholog > Policji > 

System Motywacyjny W Policji

1 - 20 z 78 ofert pracy
posortowane wg : Znaczenie - Data
 

Starszy referent

Tarnowskie Góry - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TARNOWSKICH GÓRACH UL. BYTOMSKA 6 42-622 TARNOWSKIE GÓRY Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmuje, rozdziela przesyłki i korespondencję wpływającą do Wydziału oraz ją wydaje w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale, odręcznie ewidencjonuje pisma, dokumenty i przesyłki wpływające i wychodzące z Wydziału, w celu udokumentowania wpływu i wypływu tych dokumentów, stanowiących podstawę podjęcia i...
15-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Specjalista

Stanowisko - Dowiadczenie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje...
09-02-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Bosman portu

Szczecin
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: bosman portu w Kapitanacie Portu Świnoujście Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4 70-207 Szczecin Warunki pracy - praca w systemie równoważnym z użyciem komputera powyżej czterech godzin, - praca z użyciem radiotelefonów, - czynności inspekcyjne wymagają poruszania się po akwenie portu jednostkami pływającymi nieprzystosowanymi do przebywania na ich pokładach osób niepełnosprawnych, - brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości...
09-02-2017 - szczeciniak.pl zapisz
 

Specjalista - Janów Lubelski

Janów Lubelski
Ogłoszenie nr: 139065 Data ukazania się ogłoszenia: 08 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw Zespołu Ochrony Osób i Mienia Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Janów Lubelski Janów...
08-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor wojewódzki

Katowice - Nieokrelony - Dowiadczenie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy w celu przygotowania postanowień i projektów decyzji. Bezpośrednia obsługa klientów Urzędu w celu przyjęcia składanych przez nich wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt...
15-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Inspektor

Stanowisko
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Kryminalnym Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Krakowie 31-263 Kraków ul. Łokietka 205 Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, w systemie ośmiogodzinnym (jednozmianowym). Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych. Prac przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała. Stanowisko pracy w Wydziale Kryminalnym znajduje się na 2...
12-02-2017 - krakusik.pl zapisz
 

Inspektor - Janów Lubelski

Janów Lubelski - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139054 Data ukazania się ogłoszenia: 08 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce...
08-12-2011 - praca.org zapisz
 

Referent

Tarnowskie Góry - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TARNOWSKICH GÓRACH UL. BYTOMSKA 6 42-622 TARNOWSKIE GÓRY Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmuje, rozdziela przesyłki i korespondencję wpływającą do Zespołu oraz ją wydaje w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych w Komendzie, elektronicznie ewidencjonuje pisma, dokumenty i przesyłki wpływające i wychodzące z Zespołu, w celu udokumentowania wpływu i wypływu tych dokumentów, stanowiących podstawę podjęcia i...
15-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Podreferendarz - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138369 Data ukazania się ogłoszenia: 16 listopada 2011 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Zespole Obsługi Kierownictwa Gabinetu Komendanta Głównego Policji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i obsługa pod względem organizacyjno-recepcyjnym spotkań kierownictwa Komendy Głównej Policji z interesantami i gośćmi (w...
16-11-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy referent

Stanowisko
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Zespół Finansów i Zaopatrzenia Wymiar etatu: 1,0 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, ul. Bosacka 42, 47-400 Racibórz Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała- siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer i monitor ekranowy- czas pracy przy monitorze powyżej czterech godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Budynek Komendy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo-...
14-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Inspektor - Bydgoszcz

Bydgoszcz - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138423 Data ukazania się ogłoszenia: 19 listopada 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw postępowań w sprawach cudzoziemców w Wydziale Postępowań Administracyjnych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp. 7 85-090 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie...
21-11-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor

Katowice - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 40-038 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Naczelnikowi i Zastępcy Naczelnika oraz ich rozdzielanie w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów koordynowanie czynności w zakresie prawidłowego obiegu dokumentów jawnych, udzielanie instruktażu policjantom wydziału dotyczącego zasad postępowania z dokumentami jawnymi oraz ich...
15-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Starszy informatyk - Sieradz

Sieradz
Ogłoszenie nr: 138264 Data ukazania się ogłoszenia: 11 listopada 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy informatyk do spraw informatyki w Zespole do Spraw Łączności i Informatyki Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Sieradz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 98-200 Sieradz woj. łódzkie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami resortowymi gromadzenia, przekazywania i udostępniania informacji o zgromadzonych danych w...
14-11-2011 - praca.org zapisz
 

Referent

Stanowisko
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent w Zespole Prezydialnym Wymiar etatu: 0,5 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TARNOWSKICH GÓRACH UL. BYTOMSKA 6 42-622 TARNOWSKIE GÓRY Warunki pracy Praca w systemie czterogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone w telefon, drukarkę, urządzenie faksowo-mailowe, kserokopiarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - głównie siedząca. Stanowisko usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku...
12-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Inspektor - Gorzów Wlkp.

Gorzów - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 138088 Data ukazania się ogłoszenia: 05 listopada 2011 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw planowania operacyjnego Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie projektów i utrzymywanie w stałej aktualności aktów normatywno – prawnych Wojewody w zakresie planowania operacyjnego i...
14-11-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy referent

Stanowisko
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent w Wydziale Ruchu Drogowego Wymiar etatu: 0,5 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TARNOWSKICH GÓRACH UL. BYTOMSKA 6 42-622 TARNOWSKIE GÓRY Warunki pracy Praca w systemie czterogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone w telefon, drukarkę, urządzenie faksowo-mailowe, kserokopiarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - głównie siedząca. Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym...
12-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Inspektor - Warszawa

Warszawa - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137917 Data ukazania się ogłoszenia: 29 października 2011 r. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Wydziale dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie obsługi kancelaryjnej w wydziale, poprzez przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i przesyłanie dokumentów, prowadzenie rejestrów wszczętych spraw i dochodzeń (również w...
08-11-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor wojewódzki

Stanowisko
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Adres urzędu: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Warunki pracy Kontakty zewnętrzne z: klientami Urzędu (cudzoziemcy, pracodawcy) w celu przyjęcia dokumentów/udzielenia informacji, funkcjonariuszami Straży Granicznej w celu weryfikacji dokumentów składanych przez wnioskodawców, funkcjonariuszami Policji, ABW, Powiatowymi Urzędami Pracy, Centralną Ewidencją Informacji Działalności...
09-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Specjalista - Białystok

Białystok
Ogłoszenie nr: 137506 Data ukazania się ogłoszenia: 12 października 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Zespole Operacji Policyjnych Sztabu Policji KWP w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Białystok Białystok Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Monitorowanie mierników wynikających ze Strategii Policji określanej przez KGP oraz Strategii KWP w Białymstoku, opracowywanie zestawień...
12-10-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor - Olsztyn

Olsztyn - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 137389 Data ukazania się ogłoszenia: 06 października 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw budżetu w Sekcji Budżetu w Wydziale Finansów Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Olsztyn KWP w Olsztynie ul.Partyzantów 6/8 10-959 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa elektroniczna rozliczeń z bankami w systemie Video – Tel rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych naliczanie i sporządzanie list należności z tytułu zwrotu...
06-10-2011 - praca.org zapisz
1 2 3 4 Następna »   
system motywacyjny w policji
  Powiadomienie mailową dla tego wyszukiwania lub    Kanał RSS do wyszukiwania lub    Wyślij do znajomego
Otrzymuj oferty drogą mailową na adres :
system motywacyjny w policji

Mój adres email :
Błąd: nieprawidłowy adres email
W każdej chwili możesz to powiadomienie anulować
Email od znajomego :
Błąd: nieprawidłowy adres email
Twoja wiadomość :
 
 Nieruchomości  Praca  Samochod  Motocykl  Różne