Informujemy, że Donkiz korzysta z własnych plików cookies w celu utrzymania aktywnych sesji użytkownika oraz poprawy jakości naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, rozumiemy, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. Po więcej informacji >>
  Home > Psycholog > Policji > 

List Motywacyjny Do Pracy Cywilnej W Policji

1 - 20 z 569 ofert pracy
posortowane wg : Znaczenie - Data
 

Starszy referent

Bielsko-biała - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i wysyłanie poczty zwykłej kompletowanie i przedkładanie korespondencji do podpisu obsługa elektronicznego systemu dziennikowania poczty archiwizowanie i przedkładanie dokumentów jawnych do Składnicy Akt - Warunki pracy Praca wykonywana jest w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Okresowo praca przy komputerze poniżej dobowego wymiaru czasu pracy....
15-02-2017 - opolak.pl zapisz
 

Inspektor wojewódzki

Katowice - Nieokrelony - Dowiadczenie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy w celu przygotowania postanowień i projektów decyzji. Bezpośrednia obsługa klientów Urzędu w celu przyjęcia składanych przez nich wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt...
15-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Specjalista

Bydgoszcz - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 85-090 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: tworzenie aplikacji w technologiach webowych realizowanie nadzoru autorskiego i administracyjno-technicznego nad stworzonymi aplikacjami administrowanie serwerami oraz zainstalowanymi na nich aplikacjami pracującymi pod kontrolą systemu Linux prowadzenie szkoleń i przygotowywanie dokumentacji dla administratorów i użytkowników...
15-02-2017 - bydgoszczak.pl zapisz
 

Technik

Kalisz
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: technik Zespół Kadr i Szkolenia w Wydziale Ogólnym Komendy powiatowej Policji w Pile Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE ul. Bydgoska ... Piła Warunki pracy Praca w budynku, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: praca na 3 piętrze w budynku 8 kondygnacyjnym z windą; budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak...
09-02-2017 - kaliszak.pl zapisz
 

Inspektor - Wrocław

Wrocław
Ogłoszenie nr: 139346 Data ukazania się ogłoszenia: 20 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw budżetu i analiz w Wydziale Finansów W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wymiar etatu: 0.5 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław Komenda Wojewódzka Policji we...
27-12-2011 - praca.org zapisz
 

Starszy specjalista

Opole
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Zespole ds. Funduszy Europejskich KWP w Opolu Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2 45-077 Opole Warunki pracy Częsty kontakt z osobami i firmami zewnętrznymi. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: aplikowanie o środki unijne oraz wdrażanie tych projektów opolskiej Policji, które uzyskały współfinansowanie z funduszy strukturalnych UE, zarządzanie współfinansowanymi projektami oraz prowadzenie monitoringu i...
11-02-2017 - opolak.pl zapisz
 

Inspektor wojewódzki

Katowice - Nieokrelony - Dowiadczenie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa administracyjno-biurowa Oddziału, w tym prowadzenie oddziałowego rejestru spraw dotyczących realizacji prawa do rekompensaty celem zapewnienia właściwego funkcjonowania Oddziału. Przygotowywanie odpowiedzi na zawiadomienia wojewodów oraz wystąpienia klientów celem poinformowania o zakończonych i toczących się postępowaniach o potwierdzenie...
18-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Starszy inspektor

Bydgoszcz - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 85-090 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: instalowanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz aplikacji eksploatowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych KWP w Bydgoszczy w zakresie systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego wykonywanie przeglądów oraz obsługa serwisowa (w tym gwarancyjna) sprzętu komputerowego,...
15-02-2017 - bydgoszczak.pl zapisz
 

Kierownik kancelarii tajnej

Kalisz - Dowiadczenie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik kancelarii tajnej w Zespole ds Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Pile Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Pile ul. Bydgoska ... Piła Warunki pracy Praca w budynku, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: praca na 6 piętrze w budynku 8 kondygnacyjnym z windą; budynek może stwarzać problemy dla osób...
09-02-2017 - kaliszak.pl zapisz
 

Starszy inspektor - Łódź

Łódź - Dowiadczenie
Ogłoszenie nr: 139338 Data ukazania się ogłoszenia: 19 grudnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw kryminalistyki z zakresu badań biologicznych - kandydat na eksperta w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Łodzi W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% . ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa...
27-12-2011 - praca.org zapisz
 

Inspektor wojewódzki

Bielsko-biała - Nieokrelony - Dowiadczenie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy celem przygotowania projektów decyzji. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach zezwoleń na pracę cudzoziemców celem przygotowania projektów decyzji....
15-02-2017 - opolak.pl zapisz
 

Inspektor wojewódzki

Stanowisko
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Warunki pracy Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa). Kontakty zewnętrzne z: klientami Urzędu w celu złożenia i odbioru dokumentów, uzyskania informacji, udostępnienia akt sprawy z postępowań administracyjnych, organami opiniodawczymi (m.in. funkcjonariusze Policji, Straży...
14-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Starszy referent

Bydgoszcz - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 4F 85-171 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadzanie danych dotyczących służby zewnętrznej do policyjnych systemów informatycznych celem prawidłowego gromadzenia informacji dotyczących pełnionej służby patrolowej, sporządzanie dokumentacji w postaci elektronicznej na potrzeby dyslokacji służby zewnętrznej w Komisariacie Policji Bydgoszcz – Fordon, prowadzenie ewidencji zakazów...
15-02-2017 - bydgoszczak.pl zapisz
 

Referent prawny

Kalisz
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 12/17 Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych - zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu - obsługa klientów, poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych - konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów - stanowisko pracy znajduje się na...
09-02-2017 - kaliszak.pl zapisz
 

Referent prawny

Katowice - Zarzdzenia - Dowiadczenie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opiniowanie spraw kierowanych do Urzędów Skarbowych, organów Prokuratury, Policji, wniosków o ukaranie do sądów i zasadności nałożonych mandatów karnych prowadzenie kontroli wewnętrznych wszczynanie i prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed...
15-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Starszy referent

Stanowisko
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komisariat Policji w Jasienicy Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej Warunki pracy Praca wykonywana jest w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Okresowo praca przy komputerze poniżej dobowego wymiaru czasu pracy. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i wysyłanie poczty zwykłej kompletowanie i przedkładanie korespondencji do podpisu obsługa elektronicznego systemu dziennikowania poczty archiwizowanie i...
09-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Starszy referent

Stanowisko
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Zespół Finansów i Zaopatrzenia Wymiar etatu: 1,0 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, ul. Bosacka 42, 47-400 Racibórz Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała- siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer i monitor ekranowy- czas pracy przy monitorze powyżej czterech godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Budynek Komendy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo-...
14-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Inspektor

Katowice - Nieokrelony - Dowiadczenie
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 40-038 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Naczelnikowi i Zastępcy Naczelnika oraz ich rozdzielanie w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów koordynowanie czynności w zakresie prawidłowego obiegu dokumentów jawnych, udzielanie instruktażu policjantom wydziału dotyczącego zasad postępowania z dokumentami jawnymi oraz ich...
15-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Inspektor wojewódzki

Stanowisko
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Adres urzędu: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Warunki pracy Kontakty zewnętrzne z: klientami Urzędu (cudzoziemcy, pracodawcy) w celu przyjęcia dokumentów/udzielenia informacji, funkcjonariuszami Straży Granicznej w celu weryfikacji dokumentów składanych przez wnioskodawców, funkcjonariuszami Policji, ABW, Powiatowymi Urzędami Pracy, Centralną Ewidencją Informacji Działalności...
09-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
 

Referent prawny

Stanowisko - Zarzdzenia
Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Wydział Prawno-Organizacyjny Kadr i Szkolenia Wymiar etatu: 0,4 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice Warunki pracy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej zajmuje pomieszczenia na I,II,III piętrze budynku CARITAS. Budynek nie jest wyposażony w podjazdy oraz windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych, brak specjalistycznych urządzeń...
08-02-2017 - katowiczak.pl zapisz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna »   
list motywacyjny do pracy cywilnej w policji
  Powiadomienie mailową dla tego wyszukiwania lub    Kanał RSS do wyszukiwania lub    Wyślij do znajomego
Otrzymuj oferty drogą mailową na adres :
list motywacyjny do pracy cywilnej w policji

Mój adres email :
Błąd: nieprawidłowy adres email
W każdej chwili możesz to powiadomienie anulować
Email od znajomego :
Błąd: nieprawidłowy adres email
Twoja wiadomość :
 
 Nieruchomości  Praca  Samochod  Motocykl  Różne