Home > Agent Ubezpieczeniowy > Cv I List Motywacyjny Nauczyciela > 

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych I Autostrad

1 - 10 z 255 ofert pracy
posortowane wg : Znaczenie - Data
   
 

Starszy specjalista

Stanowisko - Dowiadczenie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: do spraw archeologii w Wydziale Ochrony Środowiska Oddziału w Szczecinie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie całokształtu spraw związanych z wyłanianiem wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo sondażowych oraz nadzorów archeologicznych zgodnie z...
23-11-2015 - jobs.pl zapisz
 

Specjalista

Stanowisko - Dowiadczenie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: do spraw utrzymania infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analiza stanu technicznego infrastruktury oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem...
17-11-2015 - jobs.pl zapisz
 

Starszy specjalista

Stanowisko - Dowiadczenie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: do spraw przygotowania inwestycji drogowo-mostowych w zakresie geologii geotechniki w Wydziale Dokumentacji Oddziału w Szczecinie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geologiczno – inżynierskim, hydrogeologicznym i...
13-11-2015 - jobs.pl zapisz
 

Inspektor

Stanowisko
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: do spraw monitorowania i rozliczeń inwestycji w Zespole Kierownika Projektu, Oddziału GDDKiA w Poznaniu W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zgodności z warunkami umowy oraz harmonogramem rzeczowym i...
17-11-2015 - jobs.pl zapisz
 

Terenowy inspektor mostowy

Stanowisko - Dowiadczenie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: w Wydziale Mostów w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru i kontroli nad realizacją przeglądów...
17-11-2015 - jobs.pl zapisz
 

Starszy inspektor

Stanowisko
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: w Wydziale Planowania Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współpraca w przygotowaniu projektów planów rzeczowo finansowych wieloletnich i rocznych dla inwestycji będących na etapie prac przygotowawczych, zadań inwestycyjnych i...
11-11-2015 - jobs.pl zapisz
 

Inspektor

Stanowisko - Dowiadczenie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: do spraw finansowo-kadrowych w Rejonie w Szczytnie Oddziału GDDKiA w Olsztynie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji wydatków wg rozdziałów i paragrafów, uzgadnianie wydatków z Wydziałem...
07-11-2015 - jobs.pl zapisz
 

Specjalista

Stanowisko - Dowiadczenie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: do spraw obsługi prawnej, skarg i wniosków na Stanowisku ds. Obsługi Prawnej Oddziału w Szczecinie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współpraca z komórkami Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno administracyjnych, w tym w przygotowaniu przez nie decyzji (postanowień)...
08-11-2015 - jobs.pl zapisz
 

Specjalista

Stanowisko - Dowiadczenie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: do spraw nadzorowania zadań inwestycyjnych w Wydziale Realizacji, Zespół Kierownika Projektu KP-2 Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  prowadzenie spraw w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji, harmonogramu i postępu prac,  udział w przygotowaniu...
01-11-2015 - jobs.pl zapisz
 

Specjalista

Stanowisko - Dowiadczenie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych Oddziału w Szczecinie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, w tym przygotowywanie i publikowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, zmian i wyjaśnień...
05-11-2015 - jobs.pl zapisz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna »   
generalna dyrekcja drog krajowych i autostrad
  Powiadomienie mailową dla tego wyszukiwania lub    Kanał RSS do wyszukiwania lub    Wyślij do znajomego
Otrzymuj oferty drogą mailową na adres :
generalna dyrekcja drog krajowych i autostrad

Mój adres email :
Błąd: nieprawidłowy adres email
W każdej chwili możesz to powiadomienie anulować
Email od znajomego :
Błąd: nieprawidłowy adres email
Twoja wiadomość :
 
 Nieruchomości  Praca  Samochod  Motocykl  Różne